© Copyright 2017 Mobirise - All Rights Reserved

Because
Corporate Learning
Matters

เพราะการเรียนรู้สำหรับพนักงาน และองค์กร
เป็นสิ่งสำคัญทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

เราจึงสรรค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร และบุคลากร
ด้วยงบประมาณ ทรัพยากร และระยะเวลาที่เหมาะสม


พบกับเครื่องมือจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

VirtwayEvents

วันนี้คุณสามารถสร้าง Metaverse สำหรับองค์กร เพื่อการฝึกอบรมเสมือนจริง/ 
การประชุมแบบ 3 มิติ/ การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์/ กิจกรรมเสมือนจริง 3 มิติ/ 
การสร้างทีม หรือกิจกรรมเชิงโต้ตอบบนโลกเสมือน ได้แล้ว

ด้วย Virtway Events แพลตฟอร์มเสมือนที่ใช้อวาตาร์(Avatar) สำหรับการทำงานร่วมกัน
การสื่อสาร การฝึกอบรม การเรียนรู้และการพัฒนา
Virtway นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สมจริง สนุกสนาน และแปลกใหม่ด้วยการเชื่อมต่อใน Metaverse! 
ตั้งแต่การประชุมและการฝึกอบรมองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงการประชุมระดับนานาชาติ
หรืองานจ๊อบแฟร์สำหรับองค์กร เพื่อให้คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนำความสุขกลับมาสู่การทำงานทางไกล และกิจกรรมเสมือนจริงได้อย่างง่ายดาย

iSpring Solutions 

โกลคอล เอชอาร์ 
เป็นผู้ให้บริการระบบจัดการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ
ในประเทศไทย

ทั้ง
VirtwayEvents,
TalentLMS
และ iSpring Solutions

หากคุณต้องการสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง
สำหรับองค์กรของคุณเอง

หรือต้องการหลักสูตรสร้างทักษะ
ที่เราเตรียมไว้ให้แล้ว

เราช่วยคุณได้...

Content is King !!!

นอกจากระบบจัดการเรียนรู้ (LMS) ที่ดีแล้ว
หลักสูตร หรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบ และจัดทำอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสร้างทักษะที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสพการณ์ที่ดี
และทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

การสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยวิดีโอYour People, 
Our Passion.

We create the Arts of HR Technology.

Glocal>HR is a group of mixed professional & expert people
in skills & knowledge development, learning technology, psychology,
human resources management and organizational development.
We've innovate the way to make you and your employees happy at work. 

About Us

GLOCAL HR retains and wins clients because we are committed to being approachable, reliable and responsive.

We are Thai progressive HR Services Company made up of experienced HR Practitioners with global view. We pride ourselves on partnering with our clients in achieving their Business Objectives, People Management & Organization Development. 

เกี่ยวกับเรา

โกลคอล เอชอาร์ มุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นเลิศ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย
จากแนวคิดและกระบวนบริหารจัดการ การเรียนรู้แบบผสมผสาน
องค์ความรู้ที่เป็นสากล ร่วมกับภูมิปัญญาภายใต้บริบทของไทย
ด้วยประสบการณ์และนวัตกรรมที่เราริเริ่ม
เราไม่หยุดยั้งที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ของไทย ที่ไม่เพียงประกอบด้วยนักวิชาการ นักปฏิบัติ นวัตกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น
แต่เรากระตือรือล้นที่จะสร้างสรรค์ ต่อยอด ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า
เพื่อแก้ปัญหา รักษา และพัฒนาบุคคลากรในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ
ให้ประสบผลสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้

Our Services

GLOCAL HR is flexible in supporting your specific and unique business needs:
We offer services from total outsourcing of your HR Functions
to project management and strategic advice.
โกลคอล เอชอาร์ มีบริการที่ยืดหยุ่นตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในธุรกิจของคุณ 
ทั้งการบริการเป็นโครงการ บางส่วน หรือครั้งคราว ไปจนถึงบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์เต็มรูปแบบ 

We offer a modular approach to providing HR services
by giving you choice between wide ranges of services including;
เราแบ่งลักษณะการให้บริการตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งคุณสามารถเลือกหรือกำหนดความต้องการเพิ่มเติมได้ ดังนี้;

HR Consulting
บริการให้คำปรึกษา
ด้านทรัพยากรมนุษย์

We will be your HR strategic partner to help your business perform well with worry free
in people management, solutions provider creativity and innovations.

Executive Coaching
การโค้ชผู้บริหาร

We coach business leaders and their teams to navigate key transitions in a constantly changing and volatile business environment. We focus on strengthening performance by helping people to thrive and
meet the new wave of challenges.

Leadership Development
การพัฒนาภาวะผู้นำ

We bring you up to speed with accelerated learning in all the essential cross-functional business leadership skills and helps you to integrate them into your business as a whole.

Recruitment
& Hiring
การสรรหา และว่าจ้าง

Manpower Planning /
Talent Acquisitions & Management /
Assessment Centre.   

Compensation
& Benefits
การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน

Job Analysis/ Job Evaluation/
Salary Structure/ Benchmarking/
Flexible Benefits & Welfares Management.

Training, Learning &
Development
การฝึกอบรม เรียนรู้ และพัฒนา

Work-based Learning/
Accelerated Learning/ 
eLearning & MicroLearning/
 Leadership Development Programs.

Employee Relations
& Happy Workplace
แรงงานสัมพันธ์
และการสร้างความสุขในการทำงาน

Labor laws compliance & consulting/
Work-life balance practice/
Employee Assistance Program (EAP)/
Employee Satisfaction Survey.

HR Technology
เทคโนโลยีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

HRIS/HRMS/
Learning Management System (LMS)/
HR & KM Portal/ Chat-bot/
HR Dashboard & Business Intelligence(BI)

HR Business Process Outsourcing
การรับจ้างบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทั้งหมด หรือบางส่วน

Manpower & Payroll Outsourcing/
HR Research & Development/
HR BPO.


TalentLMS Glocal HR

Where learning never stops.
No matter what.
เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม


Move your corporate training/
learning online with the most intuitive, affordable cloud LMS.
ขับเคลื่อนการฝึกอบรมและเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับองค์กรของคุณด้วยระบบจัดการเรียนรู้แบบคลาวด์ที่ใช้ง่ายและใครก็เป็นเจ้าของได้

Glocal>HR,
We are authorized reseller for TalentLMS & iSpring  in Thailand.

โกลคอล เอชอาร์
เราเป็นตัวแทนจำหน่าย
และให้บริการระบบ

TalentLMS และ iSpring
ในประเทศไทย

TalentLMS

CONTACT US

Our Clients

Address

Glocal HR Co., Ltd.
Headquarter
9/113 Sukhapiban 5 Rd.
Soi 70 (Chusak), Au-Ngoen,
Saimai, Bangkok  10220 

Tax ID: 0105551060119

Contacts

Email: info@glocal-hr.com         Phone:  
+66 (0)81 803 8742
+66 (0)83 004 8742    
+66 (0)96 984 0003 
Tel. / Fax:  +66 (0)2 076 1939